24 października 2019 w Hotelu Książe Poniatowski w Łazach odbyła się coroczna debata pt. Bezpieczeństwo w Gminie Lesznowola.

Naradę zorganizowaną przez MZPwGL  i UG Lesznowola prowadzili: Prezes Związku Jacek Arendarski i Oficer Prasowy komendy Powiatowej w Piasecznie Nadkomisarz Jarosław Sawicki.

Debata zgromadziła ponad 100 mieszkańców, samorządowców i przedsiębiorców, którzy dyskutowali z zaproszonymi przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Komisariatu Policji w Lesznowoli, Straży Pożarnej oraz Służb Leśnych o sposobach ograniczenia najbardziej uciążliwych dla lokalnej społeczności zjawisk jak włamania, kradzieże i kolizje drogowe.

W spotkaniu uczestniczyli min: Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Bożenna Korlak, Wice Wójt – Mirosław Wilusz, Radni oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Nadkomisarz Rafał Pałdyna, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Nadkomisarz Jacek Anczarski,  Komendant Posterunku Policji w Lesznowoli – Komisarz Barbara Wojton-Malicka wraz z Dzielnicowymi, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie – Starszy Brygadier Mirosław Bosiek, Komendant Gminnej Ochrony PPoż – Maciej Kołakowski, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Chojnów  – Paweł Gugała i Leśniczy Jerzy Kaczmarczyk.

Foto: Mateusz Ryczywolski – UG Lesznowola