• Barometr Zawodów 2024 w powiecie piaseczyńskim,
 • 18-sta edycja TATASPARTAKIADY Dobrej Woli (pomoc organizacyjno-finansowa),
 • inauguracja oświetlenia boiska piłkarskiego WALKI w Kosowie,
 • udział w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy, poświęconym m.in. ofercie edukacyjnej powiatu oraz działań aktywizacyjnych  Urzędu Pracy skierowanych do bezrobotnych,
 • udział w Wielkiej Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2023,
 • udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości (fot. Karolina Sobolewska UG),
 • zaproszenie na V Kongres Polskiej Przedsiębiorczości,
 • gala 26 edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play, na której firma EURO TRUCK (uczestnicząca w programie od 23 lat) otrzymała nagrodę główną STATUETKĘ i certyfikat,
 • udział w spotkaniu opłatkowym w Komendzie Policji w Piasecznie,
 • modyfikacja strony internetowej naszej Organizacji,
 • zaproszenie na Wieczór Mikołajkowo-Gwiazdkowy DOBREJ WOLI,
 • życzenia świąteczno-noworoczne otrzymaliśmy m.in. od:
  • Urzędu Gminy w Lesznowoli;
  • Federacji PRZEDSIEBIORCY;
  • Komendy Powiatowej Policji;
  • Gminnego Ośrodka Kultury;
  • Centrum Sportu;
  • Pracowni SYNAPSIS;
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie;
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.