• zaproszenie na spotkanie poświęcone wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • wystosowanie poręczenia w sprawie Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej Wąsik,
 • przypomnienie ze strony firmy PROFIT dot. scentralizowanej bazy podatników VAT,
 • zaproszenie do udziału w projekcie badawczym w strukturach Clark University w Worecster USA nt. „Badania opinii o pracodawcach w internecie”,
 • oferta Federacji PRZEDSIĘBIORCY.PL dot. katalogu produktów i usług jej członków,
 • pomoc finansowa dla koła wędkarskiego w Łazach II w zorganizowaniu zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży,
 • zaproszenie do udziału w Targach Pracy organizowanych na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • wzięcie udziału w festynie „Pieczenie Ziemniaka” w Lesznowoli,
 • przyjęcie zaproszenia na Dzień Kolonisty Dobrej Woli,
 • podziękowanie dla Związku za „wsparcie i zaangażowanie w organizację Dnia Dziecka w Sołectwie Jazgarzewszczyzna”,
 • ufundowanie nagród dla uczestników konkursu w ramach festynu „Strażacy po pracy” w Mrokowie,
 •  przyjęcie zaproszenia na XI Europejskie Forum Biznesu Wietnamskiego z udziałem ok. 200 biznesmenów i polityków,
 • udział w obchodach Święta Plonów w Prażmowie,
 • zaproszenie na festiwal „Święto Środka Jesieni” w Wólce Kosowskiej.