Uczestników powitała p. Elżbieta Obłuska – Skarbnik Gminy Lesznowola, spotkanie prowadził p. Jacek Arendarski – prezes MZPwGL, najbardziej zawiłe problemy rozwiązywała p. Teresa Jarzec – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie.