Wspierając festyn zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mrokowie, ufundowaliśmy nagrody i sponsorowaliśmy imprezę