„Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych do 2018 roku i wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” to tytuł bezpłatnego szkolenia zorganizowanego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lesznowola przez Fundację Promocji Bezpieczeństwa. Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola zaprosił na szkoleniowe spotkanie ponad pięćdziesięciu przedsiębiorców z terenu gminy.