W ramach programu „Pomóż nam wybrać zawód” p. Jacek Arendarski – prezes Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola, w czwartek 17. listopada br., spotkał się z rodzicami uczniów trzecich klasy gimnazjum Zespołu Szkól Publicznych w Łazach.
Podczas spotkania Prezes Związku przedstawił zalety nauki w ponadgimnazjalnych szkołach o profilach zawodowych oraz po 3. latach kształcenia, perspektywy  podjęcia pracy zarobkowej z opcją kontynuacji nauki w technikum lub, po zdaniu egzaminu maturalnego, na wyższej uczelni.