• Zaproszenie na Festiwal Wolontariuszy WOLPREZA 2022, organizowany przez Dobrą Wolę,
  • zaproszenie na konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
  • zorganizowanie corocznego spotkania nt. Bezpieczeństwo w Gminie Lesznowola z udziałem m.in pani wójt, radnych, sołtysów. Prezentacje i odpowiedzi na liczne pytania uzyskaliśmy od przedstawicieli kierownictwa policji, straży pożarnej i Powiatowego Urzędu Pracy,(foto Agnieszka Adamus UGminy),
Coroczne spotkanie nt. Bezpieczeństwa w Gminie Lesznowola (foto Agnieszka Adamus UGminy)
« z 4 »
  • udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, poświęconemu m.in. zmianom w procedurach zatrudnieniowych obywateli z Ukrainy,
  • przyjęcie zaproszenia na Wielką Galę Przedsiębiorczości 2022 organizowaną przez Federację PRZEDSIEBIORCY.PL,
  • udział w sadzeniu lasu Dobrej Woli,
  • współorganizacja corocznych zawodów wędkarskich na stawie w Łazach (foto Ł. Trochimiak),
Coroczne zawody wędkarskie na stawie w Łazach (foto Ł. Trochimiak)
« z 7 »
  • zaproszenie na uroczystość poświęconą pamięci rozstrzelanych przez Niemców więźniów Pawiaka,
  • wymiana życzeń z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
  • zaproszenie na uroczyste obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  • zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków MZPwGL z udziałem Pani Wójt, na którym zarząd otrzymał jednomyślne absolutorium (foto S. Żaboklicki).
Walne Zgromadzenie Członków MZPwGL z udziałem Pani Wójt (foto S. Żaboklicki)
« z 2 »
Kategorie: Lipiec 2022