• na prośbę Pana Macieja Laska Posła na Sejm RP – sondaż skali wzrostu
  cen gazu i jej wpływu na kondycję finansową firm,
 • podpisanie listu intencyjnego w sprawie udziału w pilotażowym
  projekcie budowy ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych dla
  Lesznowoli i Nadarzyna,
 • Pracownia Kowalstwa Artystycznego Dariusza Liwińskiego nominowana w
  konkursie PERŁY MAZOWSZA 2021 w kategorii Perła Przedsiębiorczości a
  współorganizowany przez MZPwGL Bieg po Dynię – w kategorii Sport i
  Turystyka,
 • udział w posiedzeniu Rady Rynku Pracy w Pow. Urzędzie Pracy
  poświęconemu m.in. zmianom w warunkach zatrudniania cudzoziemców,
 • sondaż możliwości zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w firmach MZPwGL,
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie w zakresie
  zatrudniania obywateli ukraińskich na terenie Lesznowoli,
 • udział w Gali wręczania statuetek Pereł Mazowsza 2021,
 • zaproszenie na II Kongres Transportowców, organizowany przez
  Federację PRZEDSIEBIORCY,
 • poparcie starań firm z Azjatyckiego Centrum Handlowego w  Wólce
  Kosowskiej dot. spotkania z Rzecznikiem Małych i Średnich
  Przedsiębiorstw nt. usystematyzowania współpracy z Krajową
  Administracją Skarbową.