W III kwartale, sytuacja z jaką aktualnie zmagamy się nie tylko w Polsce ale również na całym świecie, znacząco zmniejszyła liczbę wydarzeń jakie się odbyły lub na których gościliśmy. Mimo tego poniżej prezentujemy podsumowanie minionego kwartału:

  • Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sprawozdawczo-Wyborczym Ogólnopolskiej
  • Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIEBIORCY.PL, na którym Prezes MZPwGL Jacek Arendarski został wybrany w skład Prezydium Zarządu Federacji
  • Zaproszenie na otwarcie nowej części Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej,
  • Zaproszenie na otwarcie gminnego przedszkola w Wólce Kosowskiej,
  • Prośba Pracowni SYNAPSIS z Wilczej Góry dot. odbycia przez ich pracowników stażu pracowniczego w wybranych firmach na terenie Lesznowoli.
  • Uczestnictwo w warsztatach pt. Barometr Zawodów – Badanie Rynku Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie.