• MZPwGL adresatem komunikatu urzędu Gminy Lesznowola w sprawie przygotowywanych propozycji wsparcia w zakresie zobowiązań przedsiębiorców wobec Gminy,
  • życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych m.in. od sekretarza UG, Biura Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców, dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • oferta firmy OBARA dot. maseczek,
  • akcja POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE mająca na celu zminimalizowanie skutków pandemii koronawirusa wśród członków MZPwGL,
  • Związek opiniuje projekty uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie przedłużenia terminów płatności podatków od nieruchomości, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
  • MZPwGL zapoznany z korespondencją UG z instytucjami centralnymi np. Min.Finansów w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • MZPwGL adresatem przesłanej przez UG ankiety dot. małych i średnich przedsiębiorstw zmierzających do niwelowania skutków pandemii w ramach środków europejskich,
  • życzenia dla Członków MZPwGL z okazji Dnia Przedsiębiorcy,
  • firmy z MZPwGL przedmiotem badań prowadzonych przez Federację PRZEDSIĘBIORCY mającą na celu wskazanie poziomu satysfakcji z pomocy udzielanej im w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, 
  • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MZPwGL.
Kategorie: Lipiec 2020