W dniu 30 czerwca br. w hotelu Książę Poniatowski w Łazach miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, Członków Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele 17 firm, a Zgromadzenie zaszczyciła swoją obecnością Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik, wójt gminy Lesznowola.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Henryk Uluszczak [SERWIS BOX} a protokołowania podjęła się Aldona Ruszczyk [Lesz. Pstwo Komun.].

Podsumowując działalność Związku w latach 2017 – 2019 prezes Jacek Arendarski wyróżnił:

  • pogłębienie współpracy z lokalnymi środowiskami,
  • dalszą promocję Związku na terenie gminy, powiatu i na arenie ogólnopolskiej, dzięki współpracy w ramach Federacji PRZEDSIĘBIORCY,
  • nawiązanie kontaktów ze Stowarzyszenie WOLKA CENTER,
  • utrzymanie dobrych relacji z Urzędem Gminy, Urzędem Skarbowym, ZUSem, Powiatowym Urzędem Pracy, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, policją,
  • udzielenie bezwzględnego wsparcia Pani Wójt w jej najtrudniejszych chwilach związanych z zatrzymaniem przez CBA.

Prezes Jacek Arendarski podkreślił też fakt zakończenia kolejnego roku bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych i środkami na koncie Związku i w jego kasie.

Zebrani jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz udzielili skwitowania prezesowi i pozostałym członkom Zarządu za realizację zadań roku sprawozdawczego.

Przystępując do realizacji punktu porządku obrad dot. wyboru władz Związku na nową kadencję 2020-22 prezes zaapelował o pozostawienie bez zmian Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dla umożliwienia im doprowadzenia do najważniejszego wydarzenia w roku 2020, tj. obchodów Jubileuszu XX-lecia Związku.

Zebrani jednomyślnie poparli wniosek prezesa w tajnym głosowaniu. I tak Zarząd to Jacek Arendarski, Elżbieta Rosiek i Sławomir Żaboklicki a w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Hubert Buksowicz, Daniel Kordus i Marianna Neska.

W dyskusji na temat roli Związku, zwłaszcza w obliczu zagrożeń wynikających z pandemii koronawirusa zabierali głos Stanisław Kiljańczyk, Henryk Uluszczak, Jacek Zalewski i Sławomir Żaboklicki.

Pani Wójt w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Związku w wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Gminie, podziękowała za szereg inicjatyw i wsparcie okazane w jej trudnych chwilach. Życzyła władzom i członkom naszej Organizacji kolejnych sukcesów i zadeklarowała daleko idącą pomoc przy organizacji obchodów XX-lecia MZPwGL.

Kategorie: Lipiec 2020