W dniu 25 kwietnia 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola. Protokół z tego zebrania można przeczytać poniżej.