• Udział w konferencji STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
    w Tarczynie.
  • Współorganizowanie pikniku rodzinnego STRAŻACY PO PRACY w Mrokowie.
  • Udział w pikniku rodzinnym w Stefanowie.
  • Udział w uroczystości otwarcia nowej hali sportowej i kompleksu boisk w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie.
  • Udział w obchodach pięćdziesięciolecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
    w Piasecznie.
  • Udział w organizowanej przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług WIELKIEJ GALI „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2016”.
  • Udział w obchodach trzydziestolecia zespołu śpiewaqczego TĘCZA.