• zaproszenie na sadzenie Lasu Dobrej Woli,
 • zaproszenie na Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • współorganizacja debaty Bezpieczeństwo w Gminie Lesznowola z udziałem przedstawicieli kierownictwa Urzędu Gminy, Powiatowej Komendy Policji, Komisariatu Policji w Lesznowoli, Straży Pożarnej i Nadleśnictwa w Chojnowie (foto Agnieszka Adamus UG),
 • zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja (foto Karolina Sobolewska UG),
 • pomoc organizacyjno-finansowa dot. zawodów wędkarskich w Łazach II,
 • spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury dot. dalszej współpracy,
 • pomoc finansowa przy organizacji Pikniku Weteranów Misji Pokojowych ONZ,
 • wsparcie finansowe organizatorów Święta Lesznowoli,
 • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku (jednogłośnie udzielono skwitowania zarządowi i wybrano ten sam skład na kadencję 2023-25) (foto Agnieszka Adamus UG)
 • udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sprawozdawczo-Celowym Federacji PRZEDSIEBIORCY.pl,
 • Oferty z Ogólnopolskiej Federacji PRZEDSIEBIORCY.pl,
  • webinar „Alternatywa dla VPN”,
  • spotkanie regionalne dla przedsiębiorców „Rozwijaj się z funduszami europejskimi”,
  • webinar „Monitorowanie dostępu do informacji poufnych”,
  • Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny w Warszawie,
  • szkolenie z produktu STRUCTOGRAM,
  • spotkanie „Jak wykorzystać potencjał jednostek naukowych w tworzeniu innowacji w branży kosmetycznej”,
  • seminarium szkoleniowe UNI-BUDu,
  • Test Dojrzałości Cyfrowej,
  • webinar 'Jak prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji,
  • spotkanie z firmami koreańskimi poszukującymi partnerów biznesowych,
  • webinarium „Roczne rozliczanie składki zdrowotnej w programie PŁATNIK”,
  • Polish Business Forum „Mazowsze inspiruje przedsiębiorczość”,
  • konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy.”
  • badania Politechniki Koszalińskiej „Wpływ cen energii na działalność gospodarczą”.
Kategorie: Lipiec 2023