• przyjęcie zaproszenia na spotkanie Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, na którym Jacek Arendarski i Sławomir Żaboklicki otrzymali pamiątkowe medale (foto Agnieszka Adamus UG),
 • udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy dot. m.in. podziału środków funduszu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2023 roku i omówienia Barometru Zawodów 2023 w powiecie piaseczyńskim,
 • zaproszenie na zebranie sprawozdawcze OSP w Mrokowie,
 • wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Federacji PRZEDSIEBIORCY.pl na temat stworzenia na Mazowszu Forum Organizacji Gospodarczych, Lokalnych Organizacji Gospodarczych i Lokalnych Organizacji Przedsiębiorców.
  • oferty Federacji PRZEDSIEBIORCY.pl dotyczyły:
   • konferencji „Podatki’ ubezpieczenia przedsiębiorczość”
   • „Wieczoru ze sztuką współczesną” organizowanego przez Izbę Gospodarczą Polska-Azja,
   • webinarium „Fundusze Europejskie SMART”,
   • szkolenia „Praca zdalna i jej wdrożenie”,
   • oferty firmy TRADA sp. zoo dot. pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych,
   • zaproszenia od Prezesa Izby Gospodarczej Polska-Azja na targi w Ningbo,
   • zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o dobrowolnym ZUSie,
   • misji biznesowej „Lizbona”.