• Zaproszenie przez Powiatowy Urząd Pracy do oceny Barometru Zawodów
  w powiecie piaseczyńskim na 2022 rok,
 • Pomoc organizacyjno-finansowa przy XVI edycji TATASPARTAKIADY Dobrej Woli,
 • Współorganizacja Lesznowolskiego Swięta Dyni (fot. Karolina Sobolewska UG),
 • Przyjęcie zaproszenia na uroczystość X-lecia Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej,
 • Udział w gminnych obchodach Swięta Niepodległości (fot. Agnieszka Adamus UG),
 • Oferta współpracy ze strony MCC Mazurkas,
 • Zaproszenie na Uroczystą Galę XXIV edycję programu Przedsiębiorstwo
  Fair Play, którego laureatem są m.in. SERWIS-BOX i EURO-TRUCK,
 • Zaproszenie na organizowaną przez Federację PRZEDSIĘBIORCY.pl
  konsultację projektu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na
  lata 2022-27,
 • Udział w III Kongresie Polskiej Przedsiębiorczości pt. „Porozmawiajmy o przyszłości” organizowanym przez Federację PRZEDSIĘBIORCY.pl,
 • Przyjęcie zaproszenia do udziału w debacie dot. strategii rozwoju Gminy na lata 2022-2031,
 • Życzenia świąteczno – noworoczne m.in. od Zastępców Wójta Panów Mirosława Wilusza Marcina Kani, Sekretarza UG Jana Wysokińskiego, Gminnego Ośrodka Kultury, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Piasecznie, Pracowni SYNAPSIS , Federacji PRZEDSIEBIORCY.PL i innych.