• przyjęcie zaproszenia na uroczyste obchody Święta Policji w Konstancinie,
  • zorganizowanie spotkania przedstawicieli biznesu wietnamskiego z władzami Federacji PRZEDSIĘBIORCY,
  • zorganizowanie spotkania kierownictwa Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, Związku Pracowników SKP i prezesa SERWIS – BOXu z władzami Federacji PRZEDSIEBIORCY nt. proponowanych zmian w prawie drogowym,
  • udział w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Lesznowoli(fot. Karolina Sobolewska UGm)
fot. Karolina Sobolewska UGm
« z 12 »
  • pomoc finansowa w organizacji pikniku „Pieczenie Ziemniaka” (fot. Ewa Laskus UGm),
fot. Ewa Laskus UGm
« z 11 »
  • pomoc finansowa przy organizacji Święta Gminy (fot. Anna Piekutowska GOK),
fot. Anna Piekutowska GOK
« z 11 »
  • pomoc finansowa przy organizacji festynu „Strażacy po pracy” w Mrokowie,
  • zaproszenie na GD Dance Show 2022,
  • udział w pracach nad „Barometrem Zawodów 2022” w powiecie piaseczyńskim,
  • wzięcie udziału w wyjazdowym szkoleniu Powiatowej Rady Rynku Pracy,
  • zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo – Celowe Federacji PRZEDSIĘBIORCY.