•  W ramach współpracy w Federacji PRZEDSIĘBIORCY.PL:
  • webinarium „Jak przygotować firmę na czas kryzysu?”
  • oferta kredytowo-pożyczkowa firmy Galeria Finansowa
  • zaakceptowanie założeń Paktu dla Przedsiębiorców,
  • zaproszenie na kolejne spotkanie z prezesem PSL.
 • We współpracy z Urzędem Skarbowym w Piasecznie:
  • przekazanie informacji o możliwości ubiegania się cudzoziemców o nadanie PESEL dla celów podatkowych’
  • akcja „Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym” oraz „PIT dla młodych”
  • informacja o rozliczaniu seniorów przez organa rentowe.
 • Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, w skład której na nową kadencję powołany został prezes MZPwGL, rekomendowany zarówno przez Związek jak i przez Federację PRZEDSIĘBIORCY.PL,
 • Odpowiadając na apel UG przesłanie materiałów informacyjnych dot, Narodowego Spisu Powszechnego 2021.
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków MZPwGL z udziałem Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik, na którym prezes wraz z zarządem jednomyślnie uzyskali absolutorium. (foto Sł. Żaboklicki)
 • Zaproszenie do SPÓŁDZIELNI proponowanej przez ZGO S.A. (z udziałem też Samorządu Gminy Lesznowola), której celem jest:
  • integracja zasobów lokalnych,
  • zrównoważony rozwój Gminy,
  • efektywna współpraca w ramach ekosystemu gminnego.
 • Pomoc przy organizacji zawodów wędkarskich na stawie w Łazach.
 • Zaproszenie na piknik sportowo-charytatywny POMAGAMY – WYGRYWAMY.
Kategorie: Lipiec 2021