• we współpracy z UG, Komendą Powiatową Państwowej Straż Pożarnej i Kom. Policji w Lesznowoli powstała prezentacja BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE LESZNOWOLA w 2020 roku,
 • MZPwGL odpowiada na apel Pani Wójt i włącza się do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-32,

Ponadto w ramach działań w Federacji PRZEDSIĘBIORCY:

 • oferta dot. warsztatów obejmujących wykonanie przeglądu energetycznego w firmie;
 • propozycja przystąpienia do pozwu zbiorowego gastronomii polskiej,
 • zaproszenie na spotkanie przedsiębiorców z v-prezesem PSL Dariuszem Klimczakiem,
 • oferta Collegium Humanum dot. studiów podyplomowych dla wyższej kadry zarządzającej,
 • zaproszenie na Kongres Polskiej Przedsiębiorczości,
 • udział w posiedzeniu Zarządu Federacji poświęconemu m.in. Tarczy 6.0, projektowi uchwały o wyrównaniu strat majątkowych, ulgom w rozliczeniach z ZUS, powołaniu powszechnego samorządu gospodarczego.
 • życzenia Wielkanocne od Federacji.

W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w Piasecznie otrzymaliśmy:

 • informacje dot. rozliczeń PIT dla emerytów i rencistów,
 • procedury uzgodnień wizyt w US wobec zawieszenia bezpośredniej obsługi podatników,
 • pakiet informacyjny dot. rozliczeń podatkowych w języku ukraińskim.