• Zaproszenie na szkolenie w zakresie RODO, prawa pracy, finansów organizowane przez Instytut Badań Nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
 • Zaproszenie na Targi China Homelife, export EXPO oraz Kongres Gospodarczy Europy Centralnej I Wschodniej
 • Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych w związku ze zmianami w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie organizowane przez urząd gminy Lesznowoli
 • Udział w obchodach jubileuszu 10-lecia Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu, Handlu i Usług oraz 5-lecia Federacji PRZEDSIĘBIORCY.PL
 • 25 kwietnia bieżącego roku odbyło się Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków MZPwGL, na którym zebrani jednogłośnie skwitowali działanie zarządu w 2018 r.
 • Udział w PIKNIKU EUROPEJSKIM, w ramach, którego szkoły lesznowolskie rywalizowały w Turnieju Wiedzy o UE (nagrody ufundował MZPwGL)
 • Wzięcie udziału w konferencji „30 lat polskiej transformacji – integracja diaspory azjatyckiej na Mazowszu (SALUS, HOTEL PONIATOWSKI, JARPER, DOBRA WOLA, FARMAKIL, KORDUS i inni) z udziałem m.in. byłego wicepremiera Janusza Piechocińskiego
 • Przyjęcie zaproszenia na uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
 • Udzielenie finansowego wsparcia dla sołectwa Łoziska przy organizacji dnia dziecka
 • Wzięcie udziału w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy poświęconemu m.in. omówieniu sytuacji kobiet na piaseczyńskim rynku pracy
 • Udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczo – Celowego Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL
 • Zaproszenie na koncert plenerowy WOLPREZA organizowany przez Dobrą Wolę
 • Przyjęcie zaproszenia na Wielką Galę 30 LAT WOLNOŚCI RP organizowaną przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług, na której wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka – Wąsik otrzymała nagrodę specjalną 30-lecia wolności RP w kategorii „polityk samorządowy”
 • Udział członków MZPwGL (E. Rosiek, J. Arendarski, Sł. Żaboklicki, St. Kiliańczyk) w debacie na temat problemów służby zdrowia zorganizowanej w Mrokowie z inicjatywy wice przewodniczącej Rady Gminy Anny Lasek oraz szefowej firmy SALUS
Kategorie: Lipiec 2019