W III kwartale 2018 roku miały miejsce:

 • udział w obchodach Święta Policji w Piasecznie
 • zaproszenie przez Polsko – Portugalską Izbę Gospodarczą do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Portugalii
 • przyjęcie zaproszenia na Dzień Kolonisty Dobrej Woli w Lesznowoli
 • współorganizowanie Nocnych Zawodów Wędkarskich Dla Dzieci i Młodzieży w Łazach 2
 • nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu ZAMIENIE
 • udział w spotkaniu integracyjnym „Pieczenie Ziemniaka”  w Lesznowoli
 • przyjęcie zaproszenia na „Dzień Otwarty” pracowni SYNAPSIS w Wilczej Górze 
 • zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Brazylii
 • pomoc organizacyjna przy Pikniku Rodzinnym w Stefanowie
 • współorganizacja pikniku „Strażacy Po Pracy” w  Mrokowie
 • spotkanie prezesa Związku z panią Wójt w celu omówienia działań MZPwGL w październiku br.