• udział w sadzeniu lasu Dobrej Woli
 • Walne Zgromadzenie Członków MZPwGL, na którym Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie zadań w roku 2017
 • wizyta przedsiębiorców z Anglii, Portugalii i Słowenii mająca na celu poznanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (m.in. prezentacja Browaru Jabłonowo)
 • przyjęcie zaproszenia na Galę GD Dance Show 2018
 • złożenie deklaracji wstąpienia do Ogólnopolskiej Federacji PZREDSIĘBIORCY. PL
 • zaproszenie na przegląd twórczości podopiecznych GOK pn. „ Gruszki na wierzbie”
 • udział i pomoc organizacyjno – finansowa w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Mysiadle imienia Polskich Olimpijczyków, za który to MZPwGL otrzymał podziękowanie
 • posiedzenie zarządu MZPwGL
 • udział w obchodach 90-lecia OSP Mroków, na których MZPwGL został wyróżniony BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
 • Przyjęcie MZPwGL w szeregi Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY. PL
 • pomoc finansowa w organizacji rodzinnego pikniku sportowego połączonego z otwarciem boiska piłkarskiego w Zamieniu (podziękowanie dla MZPwGL za długoletnią i owocną współpracę)
 • przyjęcie zaproszenia na Wielką Galę Polskiej Przedsiębiorczości 2018
 • Zaproszenie na RODZINNĄ IMPREZĘ PLENEROWĄ pt. WIANKI NAD STAWEM
 • wybór prezesa MZPwGL w skład Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY. PL
 • współorganizacja spotkania z kierownictwem i specjalistami Urzędu Skarbowego w Piasecznie poświęconego JPK oraz z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych na temat praktycznych aspektów RODO dla przedsiębiorców.
Kategorie: Lipiec 2018