• Udział członków MZPwGL, min. Przedsiębiorstw: BROWAR JABŁONOWO, SALUS, JARPER w organizacji zajęć dla uczestników półkolonii DOBREJ WOLI
  • Udział w Dniu Kolonisty DOBREJ WOLI w Mrokowie
  • Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „O Kurcze” nocnych zawodów wędkarskich dla młodzieży w Łazach II
  • Pomoc finansowa i aktywny udział w 20. Jubileuszowym Pieczeniu Ziemniaka w Lesznowoli.