• Udział w Lesznowolskim Święcie Dyni, w ramach którego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych organizowany jest „Bieg po Dynię”
  • Zaproszenie od CEEC China na imprezę World Travel Show – promującą współpracę turystyczną i inwestycyjną z Chinami
  • Spotkanie Zarządu MZPwGL z Robertem Składowskim – Prezesem Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL na temat przystąpienia związku do ww. organizacji
  • Zgłoszenie mrokowskiego festynu rodzinnego „Strażacy po Pracy” do konkursu „Perły Mazowsza” w kategorii wydarzenie kulturalne.