Na ręce prezesa Jacka Arendarskiego przekazano MZPwGL „Podziękowania za aktywny udział w posiedzeniach Rady i dotychczasową współpracę w realizacji przez samorząd powiatu zadań w zakresie polityki rynku pracy”.