• Udział w szkoleniu w ramach projektu EFEKTYWNE NGO I IZBY GOSPODARCZE organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego.
  • Zaproszenie Prezesa MZPwGL na spotkanie wigilijne przez Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.
  • Przyjęcie zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatowego na spotkanie przedświąteczne w Starostwie Piaseczyńskim.
  • Udział w uroczystym koncercie wigilijnym organizowanym przez samorząd Gminy Lesznowola w Zespole Szkół w Łazach.