W ramach cyklu „Rozmowy o biznesie” w Urzędzie Gminy Lesznowola o godzinie 9.00. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W spotkaniu „Rozmowy o biznesie” pod tytułem „ZUS a przedsiębiorcy w 2017 roku” udział wzięły: Pani Moniki Pawłowska – specjalistka ds. komunikacji społecznej i edukacji III Oddziału ZUS w Warszawie, Pani Anna Sęk – Kierownika Inspektoratu ZUS w Piasecznie oraz Pani Małgorzata Tokaj – Kierownika Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Piasecznie.