• Podjęcie rozmów z jednym z dystrybutorów paliw na temat preferencyjnych warunków zakupu benzyny i oleju napędowego przez członków MZPwGL.
  • Współorganizacja 11. edycji TATASPARTAKIADY „Dobrej Woli”;
  • Udział w pikniku historycznym WIELKA WOJNA POD LESZNOWOLĄ zorganizowanym
    z inicjatywy Stanisława Kiljańczyka.
  • Udział w konferencji „Potencjał przedsiębiorczości w Powiecie Piaseczyńskim” organizowanej przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie.
  • Udział w LESZNOWOLSKIM ŚWIĘCIE DYNI.
  • Prezentacja sukcesów i działań Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola podczas spotkanie z delegacją organów samorządowych i organizacji pozarządowych Odessy w Hotelu „Książę Poniatowski” w Łazach.