Podczas Wielkiej Gali 25. 11. 2016 r. certyfikaty w konkursie PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2016 otrzymały: ”Euro Truck” sp. z o.o. z Mrokowa, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Service Box w Piasecznie.
Wyróżnionym Przedsiębiorcom oraz ich Pracownikom  składamy serdeczne gratulacje – jest nam tym milej, że wszystkie trzy przedsiębiorstwa są członkami MZPwGL.